Luôn luôn lắng nghe để cải thiện hương vị của các món. Thường xuyên cập nhật những món mới để mang tới khách hàng những món độc đáo, hương vị khó quyên.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *