Nhà Vita giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu của mình bằng cách tạo một mẫu đặt hàng dễ dàng cho nhóm của bạn. Bạn có thể copy và gửi link tới bạn bè với những bước đơn giản sau.

Bước 1: Copy form bằng cách click vào link sau:

Bước 2: Cấp quyền cho mọi người

Bước 3: Gừi cho chúng tôi

Sau khi nhóm của bạn đặt hàng xong, hãy gửi link cho chúng tôi bằng một trong những cách sau:

  • Facebook page: https://www.facebook.com/sinhtonuocepvita/
  • Zalo: 0365344321
  • Add Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *